Hogere opleiding Huisvestingskunde

Deze opleiding op HBO denk- en werkniveau leert cursisten alles over organisatiegericht huisvesten. Deelnemers worden in deze hoogwaardige en inhoudelijk unieke vakopleiding opgeleid tot huisvestingskundige.

in:

Omschrijving

Deze opleiding op HBO denk- en werkniveau leert cursisten alles over organisatiegericht huisvesten. Deelnemers worden in deze hoogwaardige en inhoudelijk unieke vakopleiding opgeleid tot huisvestingskundige. Met uiteraard aandacht voor de allernieuwste werkvormen. De cursus is bestemd voor gebouwbeheerders, facility managers, architecten en ondernemers in de kantoor- en projectinrichting, accountmanagers, verkoopleiders en verkopers met ervaring in de kantoor- en projectinrichting.

  • Managementniveau kantoorhuisvesting
  • Docenten met praktijkervaring
  • Ideale vervolgopleiding op de Basiscursus Inrichtingskunde
  • Modules: Organiseren & Huisvesten; Onderzoeksmethodiek en Projectmanagement; Ontwerpen en bouwen; Huisvesting in de praktijk
Voor wie bestemd?

Deze opleiding is onder andere bestemd voor gebouwbeheerders, facilitymanagers, (interieur)architecten en ondernemers in de kantoorinrichting en projectinrichting, accountmanagers, verkoopleiders, verkopers met ervaring in de kantoorinrichting en projectinrichting.

Programma

Het programma is modulair opgebouwd en bestaat uit vier modules. Tezamen vormen deze een geïntegreerd geheel. De modules zijn individueel te volgen (met een deelcertificaat) of als geheel met afsluitend examen (en bij goed gevolg een diploma). Ook kunnen de vier modules worden gevolgd zonder afsluitend examen.

Module 1: Kantoororganisatie
Deze module behandelt organisatiemodellen van kantoorhoudende organisaties en kantoorvormen. Onderwerpen als communicatie, informatietechnologie en kantoorfaciliteiten komen aan de orde.
 
Module 2: Onderzoeksmethodiek en Projectmanagement
Deze module behandelt vooral onderzoeksmethoden. Onderwerpen zijn: de invloed van trends, psychologische en sociologische aspecten van de werkplek, strategische planning, onderzoeksmethoden, inrichtingscomponenten en programma’s van eisen.
 
Module 3: Ontwerpen en bouwen
In deze module komen de fysische aspecten aan de orde: architectuur en kantoor, licht en kleur, akoestiek, de techniek van het gebouw, constructie, bouwtekeningen en voorschriften.
 
Module 4: Huisvesting in de praktijk
In deze module komt de kennis uit de voorafgaande modules samen. De voornaamste onderwerpen zijn: het omgaan met de opgebouwde kennis, het maken van een mijlpalenplan, het starten van een projectorganisatie, projectmanagement, het bouwproces in fases, haalbaarheidsstudies, verandermanagement, visie en beleidsontwikkeling, kantoorconcepten en scenario’s, budgetteren, offreren en financieringsvormen.

Toelatingsvoorwaarden

De deelnemers dienen bij voorkeur te voldoen aan een van de volgende eisen:

  • Een HBO-opleiding of een MBO-opleiding en minimaal 5 jaar ervaring in één van bovengenoemde branches
  • In het bezit van het diploma BKI (Basiskennis Kantoorinrichting) van de OVD
  • In het bezit van het diploma Basiscursus Inrichtingskunde van Office Academy (of The Office Opleidingen).

Toetsing
Het is mogelijk om aan één of enkele modules deel te nemen of de opleiding als geheel te volgen. De eerste drie modules worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Deelnemers die alleen een specifieke module volgen ontvangen na het met goed gevolg afleggen van het tentamen een deelcertificaat. De gehele opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht c.q. scriptie die verdedigd dient te worden en waarbij getoetst wordt op parate kennis en inzicht. Een voldoende resultaat leidt tot het diploma ‘Huisvestingskundige’. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om alle vier modules met een schriftelijk tentamen af te sluiten. Wanneer dit geleid heeft tot vier voldoendes kan de opleiding ook afgesloten worden na het theoretische deel. Deelnemer ontvangt dan een certificaat van deelname.

Duur van de opleiding
De cursus duurt één jaar, met in totaal 20 studiedagen. Tijdens de afstudeerperiode is er een terugkomdag.

Module 1:
Organiseren & Huisvesten
24 september, 1, 8 en 15 oktober 2019
Tentamen: 5 november 2019

Module 2:
Onderzoeksmethodiek, kantoorinrichting en projectmanagement
12, 19 en 26 november, 3 december 2019
Tentamen: 17 december 2019

Scriptiebegeleiding: 20 december 2019

Module 3:
Ontwerpen & Bouwen
7, 14, 21 en 28 januari 2020
Tentamen: ntb
Scriptiebegeleiding: 4 februari 2020

Module 4:
Procesaanpak Huisvesting
11, 18 en 25 februari, 3 maart 2020
Tentamen: 24 maart 2020

Terugkomdag: 31 maart 2020
Inleveren examenwerkstukken: 26 mei 2020
Examen: 1 juli 2020

Data onder voorbehoud van wijzigingen.

Locatie
De dagopleiding wordt verzorgd op verschillende plekken in Nederland alsmede op door cursisten en docenten in onderling overleg geselecteerde locaties.

Lesgeld
Het lesgeld voor deze opleiding bedraagt: € 6.495,- exclusief 21 procent btw en inclusief het lesmateriaal (digitaal) en boeken, tentamen- en examengeld, koffie/thee en lunches tijdens de lesdagen. Indien gekozen wordt voor afsluiting na module 4 dan bedraagt het lesgeld € 5.995,- exclusief 21 procent btw en inclusief het lesmateriaal (digitaal) en boeken, tentamengeld, koffie/thee en lunches tijdens de lesdagen. Het lesgeld voor het volgen van een deelmodule kost € 1.995,- (met of zonder deelname aan het tentamen). Desgewenst kan de digitale syllabus in een ringband en op papier tegen meerprijs worden bijbesteld.

Online inschrijven

Docent

Niels

Head In Nichola's Sports Academy

Inschrijven nieuwsbrief

U wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen rond dit kennisplatform.