Privacyverklaring Office Academy

Office Academy respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Office Academy heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Office Academy.

Delen met derden
Office Academy zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Office Academy gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Office Academy, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens 
Office Academy kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Office Academy of omdat je deze zelf aan Office Academy verstrekt.

Bij Office Academy kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je bankgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres

Daarnaast kan Office Academy je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans voor een opleiding/cursus.

Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opleiding/cursus en over de dienstverlening van Office Academy. 

Office Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Office Academy zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Office Academy maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@officeacademy.nl

Office Academy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Office Academy is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met info@officeacademy.nl

Inschrijven nieuwsbrief

U wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen rond dit kennisplatform.