Bianca Lipke werkt sinds 2011 als projectadviseur bij Wuestman in Harderwijk. Ze heeft leer- en werkervaring in de projectinrichting- en stoffenbranche. Naast haar Detex opleiding zocht zij verdieping op het gebied van kantoor- en projectinrichting en Wuestman stimuleert de medewerkers tot het volgen van een opleiding, omdat zij grote  waarde hecht aan goed gekwalificeerd personeel. Dagelijks werkt Bianca in een enthousiast team van de afdeling Projectinrichting. Aangezien drie collega’s de Basiscursus Inrichtingskunde al succesvol hadden afgerond met een 9 was zij enorm gemotiveerd om de opleiding met het hoogst haalbare resultaat af te sluiten. En met succes: voor het eerst in de geschiedenis van de opleiding werd er door de examinatoren een 10 uitgedeeld.

Bianca Lipke: “Doordat de docenten uit de praktijk komen, is mijn blikveld verruimd. Als adviseur wil ik niet alleen antwoord geven op een vraag, maar ook eerst een beeld krijgen van de situatie. De klant heeft een behoefte en zoekt naar een oplossing. Door bespreking van de theorie met docenten uit de praktijk kom je tijdens de lessen tot nieuwe inzichten. Waar op te letten en waar op door te vragen? Met als doel een beter inzicht te krijgen in het vraagstuk van de klant. In mijn functie pas ik dat ook toe door klanten bewuster te maken van wat ze eigenlijk willen of nodig hebben. Om vervolgens adequate oplossingen aan te dragen.”

“Wat mij vooral beviel aan de opleiding is dat de theorie ook direct toegepast kon worden in een eindopdracht. Mijn examenopdracht was om aan de hand van een programma van eisen een inrichtingsvoorstel uit te werken voor een fictief bedrijf. Dit werd tijdens een mondeling examen getoetst op parate kennis en inzicht. Dat deed ik aan de hand van een presentatie met een moodboard. Mijn hoge cijfer heb ik verdiend door een goede onderbouwing van mijn presentatie. Het gevoel van de examinatoren was dat ik hen als klant had weten te ontzorgen. Ik heb laten zien een stap verder te willen gaan. Zo had ik bijvoorbeeld een bedrijf gebeld dat gespecialiseerd is in externe archivering. Op basis van gegevens en berekeningen uit mijn casus heb ik deze mogelijke uitbesteding meegenomen in mijn plan van aanpak, waardoor er ruimte in mijn inrichtingsvoorstel was voor bijvoorbeeld een extra vergaderruimte. Ook had ik een specifiek kleurgebruik in mijn inrichtingsvoorstel en een goede uitwerking met berekeningen die ik na mijn presentatie heb overgedragen.”

Inschrijven nieuwsbrief

U wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen rond dit kennisplatform.