Hybride werken, ontdaan van de hype > vrijdag 25-3-2022

Wat moeten we met 'hybride werken'? De term hoor je overal, maar wat is het? Wat zijn de mogelijke scenario's en hoe kunnen we die scenario's zo goed mogelijk faciliteren met een optimaal resultaat voor mens en organisatie? Zoveel mensen, zoveel wensen. Maar hoe geef je dat als organisatie invulling; intern, maar ook richting de markt en je verschillende doelgroepen? Deze cursus geeft antwoorden én handvatten.

in:

Omschrijving

De cursus schept duidelijkheid over diverse begrippen. Over het wat, hoe, waarom en wanneer van hybride werken. Over de rol van mens & (werk)ruimte. Om een steekhoudende inbreng te kunnen leveren naar en binnen organisaties die hybride werken of variaties daarop willen invoeren. Tevens wordt kritisch gekeken of hybride werken wel voor iedereen ideaal is.  In ieder geval betekent hybride werken meer dan een thuiswerkplek faciliteren, meer dan 'vrijheid-blijheid' en ook meer dan alleen maar een wat andere manier van inrichten.

Vanaf het midden van de jaren ’90 zijn nieuwe werkmethodes door allerlei partijen met veel bombarie voor het voetlicht geplaatst. Terecht? Zeker. Maar het is belangrijk om in de gaten te houden dat de verkondigers van eerst 'Het Nieuwe Werken', later 'Het Nieuwe Werken 2.0' en nu 'hybride werken' vaak ook belanghebbenden zijn: consultants, op zoek naar nieuwe business, of meubelfabrikanten, die graag nieuwe afzet creëren. Hierdoor is het objectieve karakter van de informatie over hybride werken soms ver te zoeken. Bij de eendaagse cursus 'Hybride werken 2030 - ontdaan van de hype' is dit - de titel zegt het al - anders.
In deze cursus worden niet alleen de 'heerlijkheden' van hybride werken op een rijtje gezet, maar passeren ook mogelijke nadelen de revue. Dit maakt de cursus tot een must voor iedereen die werkelijk professioneel geïnteresseerd is in de werkruimte van de toekomst. Echte professionals vormen hun visie immers op basis van kennis. Zij laten zich niet meevoeren door een oppervlakkige hype.

Successen en missers
In de cursus wordt ingegaan op de achtergronden van allerlei facetten rond hybride werken. Te beginnen met een veranderende wereld en de behoefte (en noodzaak) die daaruit ontstaat voor organisaties om ook te veranderen. Over de aandacht die verschuift van 'proces' naar 'mens'. Over medewerkers die bepalen hoe, waar, wanneer, waarmee en met wie zij willen werken. Over wat daar voor nodig is. Welke organisatie, welke mensen, welke technische infrastructuur en welke (fysieke) huisvesting.
Duidelijk wordt gemaakt welke stappen hierbij gevolgd  moeten worden om een, bij de organisatie passende invulling, te implementeren.

Kosten en opbrengsten
Tijdens de cursus worden vele aspecten met betrekking tot 'hybride werken' behandeld en aan de hand van voorbeelden toegelicht. Veel van de voorbeelden hebben betrekking op organisaties die inmiddels hybride werken hebben ingevoerd. Uit hun ervaring blijkt dat er veel mis kan gaan maar ook veel geleerd kan worden. Op nuchtere wijze wordt duidelijk gemaakt ‘wat het kost’ en ‘wat het oplevert’, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hybride werken voer je niet in om aan een hype deel te nemen, je wilt het als organisatie toepassen om succesvoller te worden. Zowel wat betreft verlaging van de bedrijfskosten als verhoging van de bedrijfsresultaten én met optimale aandacht voor de medewerkers.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een organisatie die overweegt hybride werken in te voeren als strategie om doeltreffend in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Dat kunnen medewerkers zijn van:

- Het Facilitair bedrijf,
- Inrichtingsadviseurs,
- (interieur)architecten,
- Bouwkundig adviseurs,
- Vastgoedadviseurs,
- Medewerkers P&O,
- ICT-adviseurs,
- Directie en Management.

Toelatingseisen
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Het is echter wel van belang dat met een brede blik naar de verbinding tussen de bij 'hybride werken' betrokken dimensies gekeken kan worden: Huisvesting, ICT en Mens/Organisatie.

Data
Voorjaar en najaar > Eerstvolgende cursus: vrijdag 25-3-2022
In overleg kan een incompany training over dit onderwerp op vrijwel elke gewenste datum worden gegeven.

Locatie
Deze cursus wordt gehouden op diverse locaties in het land.

Tarief
Deelname aan de cursus bedraagt € 425,- exclusief 21 procent btw, inclusief lesmateriaal.
Lunch en consumpties zijn tijdens de cursusdag inbegrepen.

Online inschrijven

Docent

Niels

Head In Nichola's Sports Academy

Inschrijven nieuwsbrief

U wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen rond dit kennisplatform.